top of page

사무국 안내

Tel.               02-741-6824

E-mail.         kcri.office@gmail.com

주소.            서울 종로구 대학로11길 23 대학로스타시티빌딩 6층 한국뇌졸중의학연구원

대중교통.     지하철 4호선 혜화역 3번 출구, 도보 5분  

주차.            주차장이 협소하오니, 방문객께서는 인근 주차장을 이용해 주시기 바랍니다.

bottom of page